Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2021 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.AKTUALITY

         
 

 Celorepublikové kolo amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty Antifetfest 2021 je vyhlášeno  podmínky a přihlášku  naleznete zde

 

 

 

 

 ;MČ Praha 12 srdečně zve na Ozvěny Antifetfestu 2018 ve čtvrtek 13. září 2018 od 17.30  do Viničního domku - podrobnosti zde

 

 

 

 

 Pražský Antifetfest zná své vítěze

 

 

 

 

Fotky z celopražského kola Antifetfestu konaného 13. 6. 2018 z Lucerny naleznete zde 

 

 

 
   Přehled postupujících filmů do celopražského kola Antifetfest 2018

 

 

 

 

 

Na FB stránkách naleznete soupis filmů, které postoupily do celopražského finále zde

 

 

 

 

V Praze se letos přihlásilo do soutěže 60 soutěžních snímků ze 13 městských částí - jste úžasní - děkujeme!

VIDEO

 

 


Pravidla

 

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd.  

Cílem snímků je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení.

 

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže vyslat snímky v každé z kategorií:

 • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
 • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť.

Filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců.

 

Technické parametry:

 • Délka snímku max. 10 minut

 • Na začátku a na konci snímku 3 vteřiny černého plátna („black screen“)

 • Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz- jak a kde do filmu větu zařadíte, záleží na vaší kreativitě

 • Obrazový formát 16:9 (preferované rozlišení 720p a 1080p)

 • Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes)

 • Kontejner: .mp4, .mov

 • Audio: AC3 (stereo 2.0)

 • Bitrate max. 20 Mbps

Klaďte prosím důraz na nejlepší možnou obrazovou a zvukovou kvalitu snímku

 

Harmonogram:

 • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 14. května 2021 na místně příslušném úřadě města, obce a městské části Praha 1 – Praha 22.
 • Třetí ročník celorepublikového kola proběhne v říjnu 2021.

Pořadatel 3. ročníku celorepublikového kola: Městská část Praha 12 .

 • Přihlášku a pravidla pro třetí ročník celorepublikového kola naleznete zde

Přadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou platností  pořadatel a současně si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla, případně soutěž bez udání důvodu zrušit.

 


Celostátní kolo

 

 

Celorepublikové kolo

 

 

 

 

 

 

 


Krajská kola

 

 

 

 

 

 

 

 


Ke stažení

KE STAŽENÍ

Stáhněte si potřebné dokumenty pro letošní ročník

 

Celorepubliková soutěž

Statut soutěže

 

Vyhlášení a pravidla soutěže

 

Přihláška a podmínky

 

E-workshop

 

 


Historie


KontaktKontaktní osoby pro obvodní kola městských částí Praha 1 - 22 soutěže Antifetfest 2019

Adresář protidrogových koordinátorů městských částí

  

Kontaktní osoba pro celorepublikové kolo soutěže Antifetfest 2019

Ing. Jiří Hladovec
Koordinátor místní Agendy 21
tel.: +420 244 028 213
hladovec.jiri@praha12.cz

 

Marie Vašáková
Protidrogový koordinátor
tel.: +420 244 028 332
vasakova.marie@praha12.cz

 

Zástupce generálního partnera

Ing. Jiří Rohlíček

(ANAFRA s.r.o.)
jiri.rohlicek@anafra.cz

 

Antifetfest na Facebooku

 

GENERÁLNÍ PARTNER:

 

 

 

SPONZOŘI: